Καλώς ορίσατε στο Εγχειρίδιο «Αντιμετωπίζοντας τον Εκφοβισμό: Ένα Ολιστικό Σχολικό Πρόγραμμα»!

Το Εγχειρίδιο ComBuS είναι μια σειρά από οδηγίες, πόρους και δραστηριότητες που θα βοηθήσουν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση αναφορικά με το σχολικό εκφοβισμό. Επιπλέον, το Εγχειρίδιο στοχεύει να συμβάλλει στο να αναγνωριστεί, να αναφερθεί και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του εκφοβισμού στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει δραστηριότητες και εκπαιδευτικούς πόρους που απευθύνονται στους διευθυντές των σχολείων, καθώς και σε εκπαιδευτικούς, υποστηρικτικό προσωπικό, μαθητές και γονείς. Ευρισκόμενο στην ιστοσελίδα του έργου ComBuS, το Εγχειρίδιο λειτουργεί ως «Σταθμός Ενιαίας Εξυπηρέτησης» για όλους τους εμπλεκόμενους στη σχολική κοινότητα που επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη και καθοδήγηση για να αντιμετωπίσουν τον εκφοβισμό στο σχολείο τους. Βασιζόμενο στα ευρήματα τόσο εκτενούς έρευνας ανάλυσης αναγκών όσο και βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αυτό το Εγχειρίδιο εμπεριέχει πόρους από τις καλύτερες πρακτικές που ταιριάζουν σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας· σε αυτές συμπεριλαμβάνονται δείγματα σχεδίων μαθημάτων για ενδοσχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες, ενότητες μεικτής μάθησης για σχολικούς διευθυντές, εκπαιδευτικούς και γονείς, κατευθυντήριες οδηγίες για τη στήριξη των σχέσεων των μαθητών και εργαλεία και ρουμπρίκες αξιολόγησης για εκπαιδευτικούς, ώστε να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του Εγχειριδίου ComBuS στην καταπολέμηση του εκφοβισμού στα σχολεία τους.

 
Powered by Phoca Download