Ο ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός CARDET σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο "Καταπολεμώντας τον εκφοβισμό: Προκλήσεις και Καλές Πρακτικές" το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Καταπολεμώντας τον Εκφοβισμό: Ένα Ολιστικό Σχολικό Πρόγραμμα».

Το Τέταρτο Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου ComBuS είναι τώρα διαθέσιμο!

The European Conference of the ComBuS project will be held on September, 22, 2017, at the University of Nicosia, Cyprus from 8:30 to 13:30. The conference will tackle the difficult issue of school bullying and present tangible solutions for teachers, students, school, staff, school leaders, opinion makers and the public in general..

The dissemination workshop of the ComBuS project took place on the 12th of June at the University of Nicosia. The event was successfully attended by more than 30 teachers, school leaders and psychologists. Participants had the opportunity to actively engage with the project’s material through the ComBuS's website and mobile application..